Artikkeli: Viisi syytä, miksi ohjelmistorobotiikka epäonnistuu

Tivi: 5 syytä, miksi ohjelmistorobotiikka epäonnistuu

Mielenkiintoinen artikkeli ohjelmistorobotiikasta, sen menestyksen syistä ja erityisesti niistä syistä, jotka voivat johtaa ohjelmistorobotiikkahankkeiden epäonnistumiseen. Ohjelmistorobotiikkatoteutukset voivat mennä pieleen aivan kuten kaikki muutkin teknologiahankkeet. Tivi:n artikkeli kertoo viisi syytä epäonnistumiseen. Tässä alla on tiivistelmä artikkelista.

 1. Johdon epäröinti
  “Hankkeiden epäonnistuminen johtuu useammin ihmisistä kuin teknologiasta”. Noin puolet tehdyistä ohjelmistorobotiikan kokeiluista ei johda mihinkään, koska johto ei ole valmis muutokseen. Ohjelmistoon ei luoteta riittävästi, jotta automatisoitavat prosessit annettaisiin sen haltuun.
 2. Koulutuksen puute
  “Organisaatioilla on kriittisen tärkeää luoda riittävän laaja ohjelmistorobotiikan osaajien joukko, joka pystyy arvioimaan automatisoinnin mahdollisuuksia”. Olennaista on lisätä ymmärrystä siitä, mitä ohjelmistorobotiikka voi tehdä ja minkälaiset toiminnot ovat järkeviä automatisoinnin kohteita.
 3. Väärät käyttötapaukset
  “Ohjelmistorobotiikan testihankkeissa pitää löytää tasapaino riittävän pienen ja riittävän fiksun välille.” Mikäli automatisoidaan liian yksinkertaisia prosesseja todella nopeasti, hyödyt jäävät vaatimattomiksi. Automatisoitavien kohteiden etsintä paljastaa usein merkittäviä paikkoja, joissa prosesseja voi kehittää.
  Ensimmäiset ohjelmistorobotiikan käyttötapaukset ovat kriittisiä. Niiden perusteella päätetään jatketaanko ohjelmistorobotiikkahankkeita.
 4. Tietohallinnon ja tietoturvaihmisten jättäminen ulkopuolelle
  Tietohallinto on kriittinen osatekijä, jonka pitäisi olla mukana jo ohjelmistorobotiikan suunnitteluvaiheessa. It-osaston ja tietoturvaihmisten pitää olla mukana ohjelmistorobotiikkahankkeissa myös käytössä olevan järjestelmän tukemisessa.
  “Epäluulot heräävät, jos osastot rakentelevat botteja ilman it-ihmisten mukanaoloa”
 5. Kehittäjien jättäminen ulkopuolelle
  ”Jos muutostenhallinta ei ole kunnolla hanskassa, ja automatisoidun sovelluksen muutokset rikkovat automaation, asiakkaat pitävät ohjelmistorobotiikkaa syyllisenä. Virhe voi johtua taustalla pyörivästä ohjelmasta, mutta ohjelmistorobotiikka saa syyt niskoilleen.”
Top